Wnioskodawca – Gmina Lądek-Zdrój informuje, że Beneficjent – Centrum Kultury i Rekreacji ogłasza postępowanie zakupowe „Na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z kosztorysami dla budynku Centrum Kultury i Rekreacji w Lądku-Zdroju” w ramach dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Polski Ład.

Ofertę należy złożyć drogą mailową na adres: ckir@ladek.pl do 15.12.2023 r. do godz. 16.00  lub przesłać pocztą/ złożyć osobiście w Centrum Kultury i Rekreacji w Lądku-Zdroju, pl. Staromłyński 5, 57-540 Lądek-Zdrój do dnia 15.12.2023 r.

 

Opublikował(a): Igor Falkiewicz

Ostatnia zmiana:

Załączniki