Burmistrz Lądka-Zdroju, zgodnie z Obwieszczeniem Wojewody Dolnośląskiego z dnia 12 stycznia 2024 r. informuje, że kwalifikacja wojskowa osób z terenu gminy Lądek-Zdrój, wymienionych w obwieszczeniu,  odbywać się będzie w dniach 12-13 marca 2024 r.  w Zespole Szkół Technicznych w Kłodzku przy ul. Bohaterów Getta 6 (II piętro). 

Ponadto informuje się, że Powiatowa Komisja Lekarska będzie pracowała  od poniedziałku do czwartku od 5 lutego 2024 r.  do 28 marca  2024 r.
Osoby wezwane winny się stawić na godz. 7.30. Osoby wzywane są do stawiennictwa przed Powiatową Komisją Lekarską wezwaniami imiennymi.
Przy czym, nieodebranie wezwania nie zwalnia tych osób z obowiązku stawienia się przed ww. Komisją.


Niestawienie się do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności.

 

 

Opublikował(a): Igor Falkiewicz

Ostatnia zmiana:

Załączniki