Aktualny skład Rady Miejskiej Lądka-Zdroju IX kadencji (2024-2029)

Przewodniczący Rady Miejskiej
1. Sebastian Łukasiewicz

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
2. Grzegorz Weber

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
3. Łukasz Mróz

Radni Rady Miejskiej Lądka-Zdroju:

4 Bełczącki Adam
   
5 Skibicki Adrian
   
6 Kondracka Dorota
   
7 Krysa Łukasz
   
8 Urbańczyk Dorota
   
9 Takuridis Krystian
   
10 Marciniak Przemysław
   
11 Magdalena Podyma
   
12 Skrobotun-Strączyńska Daria
   
13 Szajnocha Barbara
   
14 Śliwowski Krzysztof
   
15 Marszałek Grzegorz

Obsługę administracyjną i kancelaryjno-techniczną Rady Miejskiej
prowadzi Biuro Rady Miejskiej w Urzędzie Miasta i Gminy
II piętro, pok. 29, tel. 074 8 117 867

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Sebastian Łukasiewicz przyjmuje interesantów
w każdy wtorek w godz. 15:00 – 16:00
II p. pok. 29, tel. 074 811 78 67

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej przyjmują interesantów w każdy drugi wtorek miesiąca w godz. 15:00 – 16:00, II p. pok. 29

Opublikował(a): Igor Falkiewicz

Ostatnia zmiana: