SZUKAJ PLIKU
DOKUMENTY

Informacje publiczne udzielane są zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r.
o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2001 r., Nr 112, poz. 1198 ze zm.)

Wnioski o udostępnienie informacji publicznej  składane za pomocą poczty elektronicznej mogą być składane jedynie na adres: umig@ladek.pl