KOMISJA DS. GOSPODARCZYCH

Sławomir Walentynowicz – Przewodniczący
Beata Dańkowska-Szczygieł – Wiceprzewodnicząca

CZŁONKOWIE:
1. Mariola Kozińska
2. Dorota Łakucewicz
3. Klaudia Mika
4. Łukasz Mróz
5. Leszek Pazdyk
6. Magdalena Podyma
7. Ewelina Rycaj
8. Daria Skrobotun-Strączyńska 
9. Tomasz Stuła 
10. Dorota Urbańczyk

KOMISJA DS. SPOŁECZNYCH

Magdalena Podyma – Przewodnicząca
Ewelina Rycaj – Wiceprzewodnicząca

CZŁONKOWIE:
1. Edyta Kolendo
2. Mariola Kozińska
3. Dorota Łakucewicz
4. Klaudia Mika
5. Łukasz Mróz
6. Agata Opiła
7. Dorota Urbańczyk

KOMISJA UZDROWISKOWA

Tomasz Stuła – Przewodniczący

CZŁONKOWIE:
1. Edyta Kolendo
2. Mariola Kozińska
3. Leszek Pazdyk
4. Magdalena Podyma

KOMISJA REWIZYJNA

Beata Dańkowska-Szczygieł – Przewodnicząca
Sławomir Walentynowicz – Wiceprzewodniczący

CZŁONKOWIE:

1. Edyta Kolendo
2. Dorota Łakucewicz
3. Agata Opiła                                                                                      
4. Daria Skrobotun-Strączyńska 

KOMISJA SKARG, WNIOSKÓW, PETYCJI
Agata Opiła – Przewodnicząca

CZŁONKOWIE:

1. Edyta Kolendo
2. Dorota Łakucewicz
3. Leszek Pazdyk
4. Magdalena Podyma

Opublikował(a): Igor Falkiewicz

Ostatnia zmiana:

Załączniki