TERMINY NAJBLIŻSZYCH POSIEDZEŃ KOMISJI RADY MIEJSKIEJ LĄDKA-ZDROJU

Najbliższe posiedzenia Komisji Rady Miejskiej Lądka-Zdroju odbędą się 29 sierpnia2023 r. (wtorek)
NA SALI W DZIENNYM DOMU SENIOR+ W BUDYNKU DAWNEGO GIMNAZJUM W LĄDKU-ZDROJU PRZY UL. ZAMENHOFA 2 ODBĘDĄ SIĘ POSIEDZENIA POSZCZEGÓLNYCH KOMISJI RADY MIEJSKIEJ


Komisja Uzdrowiskowa:
w dniu 29 sierpnia 2023 r. o godz. 15.00

Temat obrad:
– Rozpatrzenie i opinia projektów uchwał miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obejmujących tereny wchodzące w skład stref uzdrowiskowych;
– Sprawy różne.

Komisja ds. Społecznych:
w dniu 29 sierpnia 2023 r. o godz. 15:30
Temat obrad:
– Rozpatrzenie bieżących spraw mieszkańców;
– Sprawy różne.

Komisja ds. Gospodarczych:
w dniu 29 sierpnia 2023 r. o godz. 16:00
Temat obrad:
– Opiniowanie projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej;
– Inwestycje gminne – wielowariantowa analiza inwestycji planowanych, trwających i
zrealizowanych;
– Analiza zaległości czynszowych;
– Rozpatrzenie bieżących spraw mieszkańców;
– Wnioski. Sprawy różne.

Komisja Rewizyjna:
w dniu 29 sierpnia 2023r. po Komisji ds. Gospodarczych
Temat obrad:

– Analiza informacji Burmistrza za II kwartał 2023 r. dotyczących wydanych zarządzeń Burmistrza,
wydanych decyzji o umorzeniach i odroczeniach należności wobec gminy oraz sprzedaży mienia
komunalnego;
– Informacja o wypowiedzianych umowach najmu lokali użytkowych za II kwartał 2023 r.;
– Informacja z działalności Straży Miejskiej za II kwartał 2023 r.

KOMISJA DS. GOSPODARCZYCH

1. Sławomir Walentynowicz – Przewodniczący
2. Beata Dańkowska-Szczygieł
3. Edyta Kolendo
4. Mariola Kozińska
5. Dorota Łakucewicz
6. Klaudia Mika
7. Łukasz Mróz
8. Leszek Pazdyk
9. Magdalena Podyma
10. Ewelina Rycaj
11. Tomasz Stuła
12. Dorota Urbańczyk

KOMISJA DS. SPOŁECZNYCH

1. Magdalena Podyma – Przewodnicząca
2. Ewelina Rycaj – Wiceprzewodnicząca
3. Edyta Kolendo
4. Mariola Kozińska
5. Dorota Łakucewicz
6. Klaudia Mika
7. Łukasz Mróz
8. Agata Opiła
9. Dorota Urbańczyk

KOMISJA UZDROWISKOWA

1. Tomasz Stuła – Przewodniczący
2. Edyta Kolendo
3. Mariola Kozińska
4. Leszek Pazdyk
5. Magdalena Podyma

KOMISJA REWIZYJNA

1. Beata Dańkowska-Szczygieł – Przewodnicząca
2. Sławomir Walentynowicz – Wiceprzewodniczący
3. Edyta Kolendo
4. Dorota Łakucewicz
5. Agata Opiła

Opublikował(a): Igor Falkiewicz

Ostatnia zmiana: