TERMINY NAJBLIŻSZYCH POSIEDZEŃ KOMISJI RADY MIEJSKIEJ LĄDKA-ZDROJU

Najbliższe posiedzenia Komisji Rady Miejskiej Lądka-Zdroju odbędą się 28 marca 2023 r. (wtorek)
NA SALI W DZIENNYM DOMU SENIOR+ W BUDYNKU DAWNEGO GIMNAZJUM W LĄDKU-ZDROJU PRZY UL. ZAMENHOFA 2 ODBĘDĄ SIĘ POSIEDZENIA POSZCZEGÓLNYCH KOMISJI RADY MIEJSKIEJ


Komisja ds. Społecznych:
w dniu 28 marca 2023 r. o godz. 15:00
Temat obrad:
– Opiniowanie projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej;
– Sprawy różne.

Komisja ds. Gospodarczych:

w dniu 28 marca 2023 r. o godz. 16:00
Temat obrad:
– Opiniowanie projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej;
– Inwestycje gminne – wielowariantowa analiza inwestycji planowanych, trwających i zrealizowanych;
– Analiza zaległości czynszowych – LUK Sp z o.o. za 2022 r;
– Rozpatrzenie bieżących spraw mieszkańców;
– Wnioski. Sprawy różne.

Komisja Uzdrowiskowa:

w dniu 28 marca 2023 r. po Komisji ds. Gospodarczych
Temat obrad:
– Analiza zabezpieczenia mieszkańców Gminy Lądek-Zdrój w zakresie podstawowej oraz
specjalistycznej opieki zdrowotnej oraz współpraca z Naczelnym Lekarzem Uzdrowiska;
– Opiniowanie projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej;
– Sprawy

KOMISJA DS. GOSPODARCZYCH

1. Sławomir Walentynowicz – Przewodniczący
2. Beata Dańkowska-Szczygieł
3. Edyta Kolendo
4. Mariola Kozińska
5. Dorota Łakucewicz
6. Klaudia Mika
7. Łukasz Mróz
8. Leszek Pazdyk
9. Magdalena Podyma
10. Ewelina Rycaj
11. Tomasz Stuła
12. Dorota Urbańczyk

KOMISJA DS. SPOŁECZNYCH

1. Magdalena Podyma – Przewodnicząca
2. Ewelina Rycaj – Wiceprzewodnicząca
3. Edyta Kolendo
4. Mariola Kozińska
5. Dorota Łakucewicz
6. Klaudia Mika
7. Łukasz Mróz
8. Agata Opiła
9. Dorota Urbańczyk

KOMISJA UZDROWISKOWA

1. Tomasz Stuła – Przewodniczący
2. Edyta Kolendo
3. Mariola Kozińska
4. Leszek Pazdyk
5. Magdalena Podyma

KOMISJA REWIZYJNA

1. Beata Dańkowska-Szczygieł – Przewodnicząca
2. Sławomir Walentynowicz – Wiceprzewodniczący
3. Edyta Kolendo
4. Dorota Łakucewicz
5. Agata Opiła

Opublikował(a): Igor Falkiewicz

Ostatnia zmiana: