KOMISJA DS. GOSPODARCZYCH

Grzegorz Weber – Przewodniczący
Przemysław Marciniak – Wiceprzewodniczący

CZŁONKOWIE:

Adam Bełczącki
Dorota Kondracka
Sebastian Łukasiewicz
Grzegorz Marszałek
Łukasz Mróz
Adrian Skibicki
Daria Skrobotun-Strączyńska
Barbara Szajnocha
Krzysztof Śliwowski
Krystian Takuridis
Dorota Urbańczyk

KOMISJA DS. SPOŁECZNYCH

Daria Skrobotun-Strączyńska – Przewodnicząca
Barbara Szajnocha – Wiceprzewodnicząca

CZŁONKOWIE:

Adam Bełczącki
Dorota Kondracka
Łukasz Krysa
Sebastian Łukasiewicz
Grzegorz Marszałek
Łukasz Mróz
Magdalena Podyma
Adrian Skibicki
Krzysztof Śliwowski
Krystian Takuridis
Dorota Urbańczyk
Grzegorz Weber

KOMISJA UZDROWISKOWA

Przemysław Marciniak – Przewodniczący
Dorota Urbańczyk – Wiceprzewodnicząca

CZŁONKOWIE:

Adam Bełczącki
Łukasz Krysa
Magdalena Podyma
Adrian Skibicki
Daria Skrobotun-Strączyńska
Barbara Szajnocha
Grzegorz Weber

KOMISJA REWIZYJNA

Krystian Takuridis – Przewodniczący
Łukasz Krysa – Wiceprzewodniczący

Daria Skrobotun-Strączyńska

 

KOMISJA SKARG, WNIOSKÓW, PETYCJI

Barbara Szajnocha – Przewodnicząca
Dorota Kondracka – Wiceprzewodnicząca

Grzegorz Marszałek

Opublikował(a): Igor Falkiewicz

Ostatnia zmiana:

Załączniki