Burmistrz Lądka-Zdroju ogłasza nabór wniosków o udzielenie finansowania i współfinansowania z budżetu Gminy Lądek – Zdrój prac konserwatorskich, restauratorskich oraz robót budowlanych przy zabytkach.

Wniosek o dotacje należy złożyć na druku – załącznik nr 2 do poniższego zarządzenia. Wnioski o udzielenie dotacji należy składać osobiście w Urzędzie Miasta i Gminy Lądek-Zdrój, korespondencyjnie za pośrednictwem operatora pocztowego, w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe lub elektronicznie za pośrednictwem skrytki ePUAP, w terminie do 30 kwietnia 2024r.

Opublikował(a): Anna Witos

Ostatnia zmiana:

Załączniki