URZĄD MIASTA I GMINY LĄDEK-ZDRÓJ

ul. Rynek 31, 57-540 Lądek-Zdrój
tel. 74 8117 850, fax 74 8147 418
e-mail:umig@ladek.pl, www.ladek.pl

NIP: 881-10-00-989
REGON: 890523556
ADRES SKRYTKI ePUAP: /UMIGLZ/SkrytkaESP

Urząd jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30

BURMISTRZ LĄDKA-ZDROJU

Tomasz Nowicki
74 81 17 866
burmistrz@ladek.pl

ZASTĘPCA BURMISTRZA LĄDKA-ZDROJU

Kazimierz Szkudlarek
74 81 17 866
wice@ladek.pl

SEKRETARZ GMINY

Alicja Piwowar
74 81 17 866
sekretarz@ladek.pl

SKARBNIK GMINY

Wioletta Wiśniewska
74 81 17 861
skarbnik@ladek.pl

 
WYDZIAŁ FINANSOWO-BUDŻETOWY

GŁÓWNA KSIĘGOWA:

Helena Kołodziej
CKIR, IIp., pok. 29
74 81 17 870
  530 824 659
glownaksiegowa@ladek.pl

INSPEKTOR DS. ROZLICZEŃ FINANSOWYCH

Bożena Tomczak
CKIR, Ip., pok. 12
534 950 821

rozliczenia@ladek.pl

INSPEKTOR DS. ROZLICZEŃ I PŁAC

Hanna Juhas-Roszczypała
CKIR, IIp., pok. 29
  530 824 659
place@ladek.pl

REFERENT DS. POBORU PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

Łucja Brzezińska
CKIR, Ip, pok. 12
530 701 927
dochody2@ladek.pl

INSPEKTOR DS. POBORU PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

Kamila Kopytko
CKIR, Ip., pok. 12
530 701 927
kasa@ladek.pl

INSPEKTOR DS. MAJĄTKU TRWAŁEGO I VAT

Agnieszka Bołoz
CKIR, Ip., pok. 12
534 950 821
podatekvat@ladek.pl

 

WYDZIAŁ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

KIEROWNIK WYDZIAŁU

Aneta Celnik
CKIR, IIp, pok. 26
74 81 17 865

574 433 474
podatki2@ladek.pl

INSPEKTOR DS. WYMIARU PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH ORAZ KONTROLI PODATKOWEJ

Malwina Celnik
CKIR, IIp., pok. 26
535 166 040
podatki1@ladek.pl

INSPEKTOR DS. WINDYKACJI I KONTROLI PODATKOWEJ

Joanna Tomaszkiewicz
CKIR, IIp., pok. 26
535 166 040
windykacja@ladek.pl

REFERENT DS. KONTROLI PODATKOWEJ

Sabina Karpiczenko
CKIR, IIp., pok. 26
535 166 040
kontrola@ladek.pl

 

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY

WYDZIAŁEM KIERUJE: ZASTĘPCA BURMISTRZA

Alicja Piwowar
pokój 18
74 81 17 850
wice@ladek.pl
sekretarz@ladek.pl

INSPEKTOR DS. KADR, NADZORU BHP I ADMINISTRACJI

Anna Sokołowska
pokój 9
74 81 17 858
kadry@ladek.pl

INSPEKTOR DS. EWIDENCJI LUDNOŚCI I DOWODÓW OSOBISTYCH

Monika Bukowska
CKIR, IP., pokój 14
74 81 17 857
574 434 382
dowody@ladek.pl

INSPEKTOR DS. OŚWIATY

Tomasz Erdmański
CKIR, IIp., pok. 29
535 307 228
oswiata@ladek.pl

PODINSPEKTOR DS. ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO, SPRAW OBRONNYCH I OBSŁUGI INFORMATYCZNEJ

Adam Rodak
pokój 7
74 81 17 860
kryzys@ladek.pl

Biuro czynne: 7.30 – 14.30

REFERENT DS. OBSŁUGI KLIENTA I OCHRONY ZDROWIA

Angelika Osuch
pokój 1
530 699 364
bok@ladek.pl

REFERENT DS. OBSŁUGI KLIENTA I OCHRONY ZDROWIA

Anna Brzezińska
pokój 1
74 81 17 850
umig@ladek.pl

REFERENT DS. OBSŁUGI SEKRETARIATU I ARCHIWUM ZAKŁADOWEGO

Monika Bloch
pokój 21
74 81 17 866
asystentburmistrza@ladek.pl

 

WYDZIAŁ INWESTYCJI I ROZWOJU

KIEROWNIK WYDZIAŁU

Dorota Kuczwalska
CKIR, IIp., pok. 22
  574 429 899
mikroprojekty@ladek.pl

INSPEKTOR DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Anna Witos
CKIR, IIp., pok. 22
530 612 877
zamowienia@ladek.pl

INSPEKTOR DS. WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

Jolanta Kotlarz
CKIR, IIp., pok. 22
organizacje@ladek.pl

INSPEKTOR DS. DROGOWNICTWA I INWESTYCJI

Marcin Kochański
CKIR, IIp., pok. 22
74 81 17 872
664 815 228
drogi@ladek.pl

INSPEKTOR DS. GOSPODARKI KOMUNALNEJ I INWESTYCJI

Beata Stuła
CKIR, IIp., pok. 22
gospodarkakomunalna@ladek.pl

INSPEKTOR DS. OBSŁUGI PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH

Katarzyna Mironiak
CKIR, IIp., pok. 22
inkubatorladek@ladek.pl

 

WYDZIAŁ MIENIA I OCHRONY ŚRODOWISKA

KIEROWNIK WYDZIAŁU

Jolanta Pelczarska – Mlak
CKIR, IIp., pok. 11
574 434 092
gospodarkaprzestrzenna@ladek.pl

INSPEKTOR DS. GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI

Iwona Kowalczyk
CKIR, IIp., pok. 17
531 641 440
nieruchomosci@ladek.pl

INSPEKTOR DS. GEODEZJI I GOSPODARKI MIENIEM

Justyna Pożarycka
CKIR, IIp., pok. 11
537 584 573
geodezja@ladek.pl

INSPEKTOR DS. GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI I OCHRONY ŚRODOWISKA

Agnieszka Mozer
CKIR, IIp., pok. 11
537 584 573
dzierzawy@ladek.pl

INSPEKTOR DS. GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI

Magdalena Suliga
CKIR, IIp., pok. 11
530 703 183
przetargi@ladek.pl

INSPEKTOR DS. ROLNICTWA I GOSPODARKI ODPADAMI

Aleksandra Halewicz
CKIR, IIp., pok. 17
534 237 812
rolnictwo@ladek.pl

REFERENT DS. LEŚNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA

Katarzyna Kotlarz
CKIR, IIp., pok. 17
531 641 440
lesnictwo@ladek.pl

 

WYDZIAŁ PROMOCJI, TURYSTYKI I UZDROWISKA

KIEROWNIK WYDZIAŁU

Grzegorz Szczygieł
CKIR, IIp., pok. 22
74 81 17 855
531 959 591
turystyka@ladek.pl

INSPEKTOR DS. OBSŁUGI RADY MIEJSKIEJ I SOŁECTW

Emilia Pilarska
CKIR, IIp., pok. 29
662 291 381
radamiejska@ladek.pl

REFERENT DS. PROMOCJI I SPORTU

Ireneusz Pieczarka
CKIR, IIp., pok. 22
sport@ladek.pl

 

WYDZIAŁ GOSPODARKI LEŚNEJ

KIEROWNIK WYDZIAŁU

Rafał Szatan
535 626 502
gospodarkalesna@ladek.pl

 

URZĄD STANU CYWILNEGO

KIEROWNIK WYDZIAŁU

Alicja Bryja
CKIR, Ip., pokój 14
74 81 17 853
530 700 643
usc@ladek.pl

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH, INFORMATYKA

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH (IOD) / INFORMATYK

Igor Falkiewicz
pokój 6
74 81 17 859
  534 276 082
informatyk@ladek.pl
iod@ladek.pl

 

STRAŻ MIEJSKA

Biuro: ul. Kłodzka 4
74 81 48 099
strazmiejska@ladek.pl

KOMENDANT STAŻY MIEJSKIEJ

Krzysztof Szecel
698628472

MŁODSZY INSPEKTOR STRAŻY MIEJSKIEJ

Artur Steblok
698628473

INSPEKTOR STRAŻY MIEJSKIEJ

Krzysztof Szychalski
698628471

MŁODSZY STRAŻNIK STRAŻY MIEJSKIEJ

Małgorzata Bryja
533635386

Opublikował(a): Igor Falkiewicz

Ostatnia zmiana: