Zgodnie z przepisami prawa Burmistrz Lądka – Zdroju jest obowiązany do zamieszczania danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku w Publicznie dostępnych wykazach. Burmistrz Lądka – Zdroju prowadzi własny Publicznie dostępny wykaz danych, korzystając z aplikacji utrzymywanej i administrowanej przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Ministerstwo Klimatu i Środowiska nieodpłatnie udostępnia organom administracji aplikację do samodzielnego prowadzenia wykazów. Poniżej zamieszczamy link, pod którym dostępne są karty informacyjne o dokumentach środowiskowych właściwe dla Burmistrza Lądka – Zdroju:

http://wykaz.ekoportal.pl/CardList.seam?urzad=Urz%C4%85d+Miasta+i+Gminy+L%C4%85dek+Zdr%C3%B3j

Opublikował(a): Igor Falkiewicz

Ostatnia zmiana: