WYKAZY NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY W TRYBIE PRZETARGOWYM

PLIKI

OGŁOSZENIA O PRZETARGACH NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI

PLIKI

WYKAZY NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY

PLIKI

INFORMACJE O WYNIKACH PRZETARGÓW

PLIKI

OGŁOSZENIA O PRZETARGACH NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

PLIKI

WYKAZY NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM

PLIKI

Informacja o wynikach przetargów przeprowadzonych w 2022 r.

PLIKI

Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców w 2022 r.

PLIKI