PRZEWODNICZĄCA RADY MIEJSKIEJ

Przewodnicząca Rady Miejskiej Lądka-Zdroju

Małgorzata Bednarek

przyjmuje interesantów
w każdy wtorek od godz. 15.00.
Budynek CKiR, pl. Staromłyński 5,
IIp, pok. 27

RADA MIEJSKA

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE RADNYCH

PLIKI

 • Małgorzata Bednarek
  oświadczenie majatkowe
  Igor Falkiewicz | 20.02.2023 | 151 kB | 9
 • Beata Dańkowska-Szczygieł
  oświadczenie majatkowe
  Igor Falkiewicz | 20.02.2023 | 176 kB | 9
 • Edyta Kolendo
  oświadczenie majatkowe
  Igor Falkiewicz | 20.02.2023 | 230 kB | 10
 • Mariola Kozińska
  oświadczenie majatkowe
  Igor Falkiewicz | 20.02.2023 | 209 kB | 8
 • Dorota Łakucewicz
  oświadczenie majatkowe
  Igor Falkiewicz | 20.02.2023 | 300 kB | 7
 • Klaudia Mika
  oświadczenie majatkowe
  Igor Falkiewicz | 20.02.2023 | 293 kB | 8
 • Łukasz Mróz
  oświadczenie majatkowe
  Igor Falkiewicz | 20.02.2023 | 135 kB | 7
 • Agata Opiła
  oświadczenie majatkowe
  Igor Falkiewicz | 20.02.2023 | 292 kB | 6
 • Leszek Pazdyk
  oświadczenie majatkowe
  Igor Falkiewicz | 20.02.2023 | 225 kB | 9
 • Magdalena Podyma
  oświadczenie majatkowe
  Igor Falkiewicz | 20.02.2023 | 183 kB | 8
 • Ewelina Rycaj
  oświadczenie majatkowe
  Igor Falkiewicz | 20.02.2023 | 202 kB | 9
 • Tomasz Stuła
  oświadczenie majatkowe
  Igor Falkiewicz | 20.02.2023 | 175 kB | 8
 • Dorota Urbańczyk
  oświadczenie majatkowe
  Igor Falkiewicz | 20.02.2023 | 171 kB | 11
 • Sławomir Walentynowicz
  oświadczenie majatkowe
  Igor Falkiewicz | 20.02.2023 | 255 kB | 9

OGŁOSZENIA O ZWOŁANIU SESJI

PLIKI

UCHWAŁY

PLIKI

 • uchwała nr LXI.430.2023
  w sprawie zmiany uchwały nr LX.414.2023 z dnia 26.01.2023 r. ws. zasad i trybu udzielania dotacji celowej z budżetu gminy
  Igor Falkiewicz | 01.03.2023 | 249 kB | 11
 • uchwała nr LXI.429.2023
  w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji ds. Gospodarczych 2023 r.
  Igor Falkiewicz | 01.03.2023 | 343 kB | 14
 • uchwała nr LXI.428.2023
  w sprawie rozpatrzenia skargi
  Igor Falkiewicz | 01.03.2023 | 245 kB | 18
 • uchwała nr LXI.427.2023
  w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy
  Igor Falkiewicz | 01.03.2023 | 251 kB | 10
 • uchwała nr LXI.426.2023
  w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Powiatu Kłodzkiego nieruchomości stanowiącej własność Gminy
  Igor Falkiewicz | 01.03.2023 | 676 kB | 14
 • uchwała nr LXI.425.2023
  w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Powiatu Kłodzkiego nieruchomości stanowiących własność Gminy
  Igor Falkiewicz | 01.03.2023 | 4 MB | 12
 • uchwała nr LXI.424.2023
  w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Województwa Dolnośląskiego
  Igor Falkiewicz | 01.03.2023 | 713 kB | 16
 • uchwała nr LXI.423.2023
  w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej przez Gminę Lądek-Zdrój
  Igor Falkiewicz | 01.03.2023 | 252 kB | 14
 • uchwała nr LXI.422.2023
  w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi odbierania odpadów komunalnych
  Igor Falkiewicz | 01.03.2023 | 256 kB | 14
 • uchwała nr LXI.421.2023
  w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lądek-Zdrój na lata 2023-2036
  Igor Falkiewicz | 01.03.2023 | 3 MB | 14
 • uchwała nr LXI.420.2023
  w sprawie zmian w budżecie Gminy Lądek-Zdrój na 2023 r.
  Igor Falkiewicz | 01.03.2023 | 2 MB | 14
 • uchwała nr LX.419.2023
  w sprawie powołania Wiceprzewodniczącego Komisji ds. Gospodarczych
  Igor Falkiewicz | 06.02.2023 | 237 kB | 18
 • uchwała nr LX.418.2023
  w sprawie przyjęcia wniosków pokontrolnych Komisji Rewizyjnej po kontroli przeprowadzonej w OPS
  Igor Falkiewicz | 06.02.2023 | 304 kB | 15
 • uchwała nr LX.417.2023
  w sprawie przyjęcia wniosków pokontrolnych Komisji Rewizyjnej po kontroli przeprowadzonej w UMiG Lądek-Zdrój
  Igor Falkiewicz | 06.02.2023 | 307 kB | 11
 • uchwała nr LX.416.2023
  w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii
  Igor Falkiewicz | 06.02.2023 | 2 MB | 10
 • uchwała nr LX.415.2023
  w sprawie zmiany uchwały nr XX.135.2020 z dnia 25.06.2020 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości
  Igor Falkiewicz | 06.02.2023 | 263 kB | 15
 • uchwała nr LX.414.2023
  w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej z budzetu gminy w zakresie dofinansowania budowy studni
  Igor Falkiewicz | 06.02.2023 | 419 kB | 17
 • uchwała nr LX.413.2023
  w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lądek-Zdrój
  Igor Falkiewicz | 06.02.2023 | 3 MB | 8
 • uchwała nr LX.412.2023
  w sprawie zmian w budżecie Gminy Lądek-Zdrój
  Igor Falkiewicz | 06.02.2023 | 2 MB | 11
 • uchwała nr LVIII.410.2023
  w sprawie zmiany uchwały nr LVII.396.2022 w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających
  Igor Falkiewicz | 24.01.2023 | 486 kB | 22
 • uchwała nr LVIII.409.2023
  w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lądek-Zdrój na lata 2023-2036
  Igor Falkiewicz | 24.01.2023 | 3 MB | 22
 • uchwała nr LVIII.408.2023
  w sprawie zmian w budżecie Gminy Lądek-Zdrój na 2023 r.
  Igor Falkiewicz | 24.01.2023 | 886 kB | 30

PROJEKTY UCHWAŁ

PLIKI