ZESPÓŁ SZKÓŁ PUBLICZNYCH

lo

Zespół Szkół Publicznych w Lądku-Zdroju

Dane jednostki:
ul. Kościelna 1 57-540 Lądek-Zdrój

NIP: 8811501616
REGON: 522877147

Władze jednostki:
Dyrektor Zespołu Szkół: mgr Lidia Achrem
Wicedyrektor Zespołu Szkół: mgr Ewa Pajęcka

W skład Zespołu wchodzi:

Szkoła Podstawowa nr. 1  im. Janusza Korczaka, ul. Kościelna 31, 57-540 Lądek-Zdrój

Dane kontaktowe:
tel. 748146440
e-mail: sekretariat@sp1ladekzdroj.pl

Liceum Ogólnokształcące im. Andrzeja Zawady, ul. Polna 2, 57-540 Lądek-Zdrój

Dane kontaktowe:
tel. 748146319
e-mail: sekretariatlo@ladek.pl

CKIR

Centrum Kultury i Rekreacji w Lądku Zdroju

 

Utworzone w 1992 r. na mocy Uchwały nr 12/91 Zarządu Miasta i Gminy Lądek Zdrój z dnia 25.10. 1991 r.  Połączono wówczas trzy instytucje: Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury, Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy. Od tego momentu biblioteka istnieje jako Biblioteka Centrum Kultury i Rekreacji w Lądku Zdroju, łącząc w sobie Dział dla Dorosłych, Dział dla Dzieci oraz dwie filie: w Radochowie i Trzebieszowicach.

Centrum Kultury i Rekreacji jest samorządową instytucją kultury posiadającą osobowość prawną. Nadzór i opiekę nad CKiR sprawuje Burmistrz Miasta Lądka Zdroju.

Terenem działania instytucji jest miasto i gmina Lądek Zdrój z możliwością działania na obszarze całego kraju i poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

Podstawowe cele CKiR to upowszechnianie kultury i czytelnictwa poprzez tworzenie warunków do odbioru i współtworzenia wartości kultury przez mieszkańców miasta i gminy Lądek Zdroju, turystów, kuracjuszy i wczasowiczów oraz promocja walorów Gminy Lądek Zdrój.

Centrum Kultury i Rekreacji prowadzi działalność w czterech budynkach i trzech lokalach użytkowych:

 • zabytkowym obiekcie przy pl. Staromłyńskim 5 w Lądku Zdroju – głównej siedziby instytucji kultury – budynku po remoncie kapitalnym zrealizowanym w ramach ZPORR,
 • budynku po byłej szkole w Radochowie – siedzibie biblioteki wiejskiej i świetlicy środowiskowej
 • budynku po byłej szkole w Konradowie – siedzibie świetlicy „ Promyk Dnia”
 • budynku Świetlicy Wiejskiej w Skrzynce
 • lokalu użytkowym w Trzebieszowicach – siedziby filii Biblioteki
 • lokalu użytkowym Galerii Muzealnej im. Michała Klahra przy ul. Rynek 1 otwartej w kwietniu 2007 r.
 • lokalu użytkowym przy ul. Rynek 25 – galerii artystycznej, w której lokalni artyści prezentują swoje dokonania artystyczne ( malarskie, rzeźbiarskie, fotograficzne).

W połowie 2008 r. Rada Miejska Lądka Zdroju wprowadziła do statutu Centrum Kultury i Rekreacji zmiany polegające na włączeniu w obszar działalności instytucji działania związane z promocją walorów turystyczno – uzdrowiskowych Gminy Lądek Zdrój i podejmowanie działań na rzecz rozwoju turystycznego Gminy Lądek Zdrój.

Po uprawomocnieniu się Uchwały nr XX/141/08 w strukturach organizacyjnych Centrum Kultury i Rekreacji znalazł się Punkt Informacji Turystycznej ( Rynek 1)  wyodrębniony ze zlikwidowanego Gminnego Centrum Informacji.

 

Dyrektorzy lądeckiej  instytucji kultury od 1992 r.

 1. Andrzej Czerniawski 1992 – 1993 i 1996
 2. Elżbieta Sosnowska 1993 – 1995
 3. Zbigniew Piotrowicz 1997 – 2003
 4. Stanisław Zieliński 2004 – 2007
 5. o. Dyrektora Andrzej Sikorski 2007
 6. o. Dyrektora Grzegorz Szałęga 2007/2008
 7. Małgorzata Bednarek – maj 2008

 

Centrum Kultury i Rekreacji w Lądku Zdroju jest organizatorem i współorganizatorem kilku dużych projektów kulturalno – rekreacyjnych:

 1. Obchody Dnia Patrona Miasta Św. Jerzego – 3 edycje
 2. Diecezjalny Przegląd Piosenki Pielgrzymkowej ( współorganizacja)
 3. Lądeckie Lato Baletowe – Międzynarodowy Festiwal Tańca  – 10 edycji

( współorganizacja, a od 2006 r. – organizacja części artystycznej Festiwalu)

 1. Lądeckie Lato Muzyczne – VI edycji
 2. Przegląd Filmów Górskich im. Andrzeja Zawady – 13 edycji (www.przeglad.ladek.pl)
 3. Lądeckie Święto Plonów – Dożynki Gminne

Przy Centrum Kultury i Rekreacji działają zespoły artystyczne i pracownie

 • Zespół Orkiestry Zdrojowej koncertujący w Kawiarni Zdrojowej cztery razy w miesiącu. Kierownikiem zespołu jest p. Wiesław Dubiel;
 • Zespół „Skrzynczanki” ze wsi Skrzynka. W roku 2008 zespół obchodził 30 – lecie swojej działalności artystycznej;
 • Zespół wokalny ECLEE, prowadzony przez p. Dominikę Barabas;
 • Zespół taneczny „Damascus”, prowadzony przez Alicję Kwaśną
 • Dziecięcy Zespół Wokalny „Wiolinki”, prowadzony przez p. Dorotę Wieczorek
 • Pracownia Fotograficzna – opiekun: Marzena Zawal
 • Pracownia Teatralna – opiekun: Paulina Bagińska
 • Kółko Szachowe – opiekun: Piotr Stępiński
 • Klub Seniora
 • Lądeckie Bractwo Rycerskie – opiekunowie: Zbyszek Piotrowicz i Piotr Wiertelak

OPS

Ośrodek Pomocy Społecznej w Lądku Zdroju jest wyodrębnioną jednostką budżetową Miasta Lądka Zdroju, utworzoną na mocy Uchwały Nr 15/99 Zarządu Miasta I Gminy z dnia 22 lutego 1999 r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Lądku Zdroju

KIEROWNIK OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ:

P.O. Kierownika mgr Beata Szychalska

  

Ośrodek Pomocy Społecznej w Lądku Zdroju

ul. Ludwika Zamenhofa 2

57-540 Lądek Zdrój

 

GODZINY URZĘDOWANIA OŚRODKA:
od poniedziałku do piątku od 7.30 – 15.30

Przyjmowanie klientów Świadczeń Rodzinnych

– od poniedziałku do czwartku w godzinach. 7.30 do godz. 15.30

Piątek jest dniem pracy biurowej

NIP 881-136-61-30 Regon 005810933

TELEFON:

(074) 81-47-105

(074) 81-47-160

FAX:

(074) 81-47-105

e-mail: opsladek@vp.pl

PRZEDSZKOLE Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI

Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi

ul. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH 26A, 57-540 LĄDEK-ZDRÓJ

NIP: 8811401079
TEL.: 74 639 60 99

E-MAIL: gppladek@op.pl lub przedszkole@ladek.pl

DYREKTOR PRZEDSZKOLA: MGR DANUTA WÓJTOWICZ-ROBAK

GŁÓWNA KSIĘGOWA: MGR URSZULA BLICHARSKA

KIEROWNIK DS. GOSPODARCZYCH: AGATA ADAMSKA

KADRA PEDAGOGICZNA:

MGR DUDEK ANNA
MGR FABINSKI GRZEGORZ
MGR HAJDER KARINA
MGR HUĆKO EWA
MGR KOSZARA-LEWANDOWSKA ANNA
MGR PIASKOWSKA AGNIESZKA
MGR RAKOCZY IWONA
MGR RODZOŃ BEATA
MGR RUDZIŃSKA IWONA
MGR SKIBICKA-ZWIAS NATALIA
MGR TUREK MAŁGORZATA
MGR WOJNAROWICZ MAŁGORZATA

SZKOŁA PODSTAWOWA TRZEBIESZOWICE

Szkoła Podstawowa im.Wincentego Witosa

Trzebieszowice 150, 57-540 Lądek-Zdrój

NIP: 881-133-06-52
REGON: 000878889

dyrektor szkoły – Bogusława Bogusławska

główna księgowa – Barbara Szefler

kierownik gospodarczy – Beata Gadzińska

inspektor BHP – Jarosław Rzeźnik

adres poczty elektronicznej – sptrzebieszowice@wp.pl
adres strony internetowej – www.sptrzebieszowice.szkolnastrona.pl

NAUCZYCIELE:

1.Anigacz Wit Maria
2.Bieńkowska Anna
3.Busz Agata
4.Danik Agata
5.Doliński Radosław
6.Grzybowski Jarosław
7.Kaczmarczyk Beata
8.Klimczak Marek
9.Krzysztan-Łakucewicz Małgorzata
10.Nawrocki Sebastian
11.Noworól-Groń Bożena
12.Olejnik Dorota
13.Pachuta – Jezierska Magdalena
14.Raczkowska Małgorzata
15.Rzeźnik Jarosław
16.Sienkiewicz Karolina
17.Szopa Oskar
18.Tyszer Joanna
19.Wilamowska Aleksandra
20.Łyczkowska Elżbieta
21.Bartkiewicz Maria
22.Izabela Maksylewicz