ZASTĘPCA BURMISTRZA LĄDKA-ZDROJU

wice

ZASTĘPCA BURMISTRZ LĄDKA-ZDROJU

mgr Alicja Piwowar

e-mail:wice@ladek.pl
tel. 74 8117 866

BURMISTRZ LĄDKA-ZDROJU, KADENCJA 2018-2023

burmistrz

BURMISTRZ LĄDKA-ZDROJU

mgr Roman Kaczmarczyk

e-mail:burmistrz@ladek.pl
tel. 74 8117 866

Burmistrz Lądka-Zdroju przyjmuje interesantów
w sprawie skarg i wniosków w każdy wtorek
w godzinach od 14.00 do 16.00