WYBORY SAMORZĄDOWE 2024

Szanowni Państwo,

W związku z ogłoszeniem w Dzienniku Ustaw z dnia 29 stycznia 2024 r. pod poz. 109 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 2024 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, na stronach internetowych Państwowej Komisji Wyborczej zostały udostępnione informacje dotyczące zasad tworzenia komitetów wyborczych oraz zgłaszania list kandydatów na radnych i kandydatów na wójtów (burmistrzów, prezydentów miast). Pomocnicze wzory dokumentów zgłoszeniowych stanowią załączniki do poszczególnych informacji.

https://wybory.gov.pl/samorzad2024/pl/pkw_aktualnosci

https://pkw.gov.pl/aktualnosci/informacje

KWALIFIKACJA WOJSKOWA

 

Burmistrz Lądka-Zdroju, zgodnie z Obwieszczeniem Wojewody Dolnośląskiego z dnia 12 stycznia 2024 r. informuje, że kwalifikacja wojskowa osób z terenu gminy Lądek-Zdrój, wymienionych w obwieszczeniu,  odbywać się będzie w dniach 12-13 marca 2024 r.  w Zespole Szkół Technicznych w Kłodzku przy ul. Bohaterów Getta 6 (II piętro). 

Ponadto informuje się, że Powiatowa Komisja Lekarska będzie pracowała  od poniedziałku do czwartku od 5 lutego 2024 r.  do 28 marca  2024 r.
Osoby wezwane winny się stawić na godz. 7.30. Osoby wzywane są do stawiennictwa przed Powiatową Komisją Lekarską wezwaniami imiennymi.
Przy czym, nieodebranie wezwania nie zwalnia tych osób z obowiązku stawienia się przed ww. Komisją.


Niestawienie się do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności.

 

 

(NOWY) PROJEKT DACHU KAPLICY ŚW. JERZEGO W LĄDKU-ZDROJU

 

Wnioskodawca – Gmina Lądek-Zdrój informuje, że Beneficjent – Rzymskokatolicka Parafia pw. Narodzenia NMP w Lądku-Zdroju ogłasza postępowanie zakupowe „Na opracowanie dokumentacji na Remont dachu kaplicy św. Jerzego w Lądku Zdroju” w ramach dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Polski Ład.

Oferty należy składać drogą mailową na adres: parafialadekzdroj1201@gmail.com do 15.12.2023r. do godz. 15.30 lub przesłać listownie lub złożyć w Kancelarii Parafialnej przy ul. Kościelnej 24 w Lądku Zdroju do dnia 15.12.2023r., z dopiskiem „Projekt dachu kaplicy św. Jerzego w Lądku Zdroju”.

PROJEKT RENOWACJI KOPUŁY I ELEWACJI KAPLICY ŚW. JERZEGO W LĄDKU ZDROJU

 

Wnioskodawca – Gmina Lądek-Zdrój informuje, że Beneficjent – Rzymskokatolicka Parafia pw. Narodzenia NMP w Lądku-Zdroju ogłasza postępowanie zakupowe „Na opracowanie dokumentacji projektowej renowacji kopuły i elewacji kaplicy św. Jerzego w Lądku Zdroju” w ramach dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Polski Ład.

Oferty należy składać drogą mailową na adres: parafialadekzdroj1201@gmail.com do 09.12.2023r. do godz. 15.30 lub przesłać listownie lub złożyć w Kancelarii Parafialnej przy ul. Kościelnej 24 w Lądku Zdroju do dnia 09.12.2023r., z dopiskiem „Projekt renowacji kopuły i elewacji kaplicy św. Jerzego w Lądku Zdroju”.