Parlament Europejski 2024

W związku z ogłoszeniem w Dzienniku Ustaw nr 344 z dnia 11.03.2024 Postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie zarządzenia na dzień 9 czerwca 2024 r. wyborów do Parlamentu Europejskiego, na stronach internetowych Państwowej Komisji Wyborczej zostały udostępnione wzory dokumentów oraz informacje dotyczące wyborów.

https://wybory.gov.pl/pe2024/pl

DOFINANSOWANIE DO BUDOWY STUDNI

 

Burmistrz informuje, że nabór na dofinansowanie do budowy studni wierconych głębinowych na potrzeby budynków mieszkalnych na terenie Gminy Lądek-Zdrój jest naborem ciągłym.

Wnioski należy składać od 1 stycznia na dany rok budżetowy, wnioski będą rozpatrywane do wyczerpania środków przewidzianych w danym roku budżetowym.

 

ZABYTKI – 2024

Burmistrz Lądka-Zdroju ogłasza nabór wniosków o udzielenie finansowania i współfinansowania z budżetu Gminy Lądek – Zdrój prac konserwatorskich, restauratorskich oraz robót budowlanych przy zabytkach.

Wniosek o dotacje należy złożyć na druku – załącznik nr 2 do poniższego zarządzenia. Wnioski o udzielenie dotacji należy składać osobiście w Urzędzie Miasta i Gminy Lądek-Zdrój, korespondencyjnie za pośrednictwem operatora pocztowego, w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe lub elektronicznie za pośrednictwem skrytki ePUAP, w terminie do 30 kwietnia 2024r.

WYBORY SAMORZĄDOWE 2024

Szanowni Państwo,

W związku z ogłoszeniem w Dzienniku Ustaw z dnia 29 stycznia 2024 r. pod poz. 109 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 2024 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, na stronach internetowych Państwowej Komisji Wyborczej zostały udostępnione informacje dotyczące zasad tworzenia komitetów wyborczych oraz zgłaszania list kandydatów na radnych i kandydatów na wójtów (burmistrzów, prezydentów miast). Pomocnicze wzory dokumentów zgłoszeniowych stanowią załączniki do poszczególnych informacji.

https://wybory.gov.pl/samorzad2024/pl/pkw_aktualnosci

https://pkw.gov.pl/aktualnosci/informacje

KWALIFIKACJA WOJSKOWA

 

Burmistrz Lądka-Zdroju, zgodnie z Obwieszczeniem Wojewody Dolnośląskiego z dnia 12 stycznia 2024 r. informuje, że kwalifikacja wojskowa osób z terenu gminy Lądek-Zdrój, wymienionych w obwieszczeniu,  odbywać się będzie w dniach 12-13 marca 2024 r.  w Zespole Szkół Technicznych w Kłodzku przy ul. Bohaterów Getta 6 (II piętro). 

Ponadto informuje się, że Powiatowa Komisja Lekarska będzie pracowała  od poniedziałku do czwartku od 5 lutego 2024 r.  do 28 marca  2024 r.
Osoby wezwane winny się stawić na godz. 7.30. Osoby wzywane są do stawiennictwa przed Powiatową Komisją Lekarską wezwaniami imiennymi.
Przy czym, nieodebranie wezwania nie zwalnia tych osób z obowiązku stawienia się przed ww. Komisją.


Niestawienie się do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności.